Comunicat de Presă – Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Botoşani

 Cu privire la modul de desfăşurare a activităţii Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Botoşani începând cu data de 15.05.2020, vă prezentăm măsurile dispuse la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Botoşani, precum şi cele ce urmează a fi aplicate începând cu data de 15.05.2020:

➢ MĂSURI DE PROTECŢIE A CETĂŢENILOR ŞI A PERSONALULUI:
⁃ În vederea asigurării unei protecţii adecvate a cetăţenilor şi a personalului serviciului împotriva îmbolnăvirii cu coronavirus la nivelul serviciului au fost amplasate paravane de protecţie la ghişeele de lucru cu publicul;

⁃ La intrarea în serviciu sunt instalate aparate de dezinfectare pentru mâini şi covoraşe cu dezinfectant pentru încălţăminte;

⁃ Accesul în sediu / la serviciu este permis doar după măsurarea temperaturii;

⁃ Fiecare cetăţean / lucrător este obligat să poarte măşti de protecţie;

⁃ Lucrătorilor le sunt asigurate viziere / măşti de protecţie, mănuşi, dezinfectanţi;

⁃ S-a eliminat sala de aşteptare;

⁃ Pentru evitarea unor riscuri de infectare, accesul în sediu este permis doar persoanelor programate on line – la ora programării, precum şi celor îndreptăţiţi să ridice paşapoartele, în următoarele condiţii:
▪ După identificarea de către personalul serviciului;

▪ După stabilirea scopului;

▪ Doar cu respectarea unei distanţe de protecţie de 1,5 m – marcată corespunzător prin delimitatoare vizibile;

⁃ S-au creat fluxuri de intrare şi ieşire separate către/dinspre ghişeele de preluare cereri paşapoarte/eliberare paşapoarte;

⁃ S-a creat afişajul corespunzător de ghidare al cetăţenilor, atât în interiorul serviciului, cât şi în curtea interioară;

⁃ S-a reactualizat afişajul existent la nivelul serviciului:

▪ Program de lucru cu publicul – zilnic 08.00 – 20.00;

▪ Program de audienţe – zilnic 10.00 – 11.00;

▪ Informaţii referitoare la modul de desfăşurare a activităţii serviciului începând cu data de 15.05.2020;

▪ Informaţii referitoare la măsurile de protecţie.

⁃ În curtea interioară vor fi amplasate afişe pe băncile existente pentru respectarea unei distanţe de protecţie de 1,5 m;

⁃ Au fost stabilite turele de lucru ale personalului serviciului: două ture, zilnic, care nu se vor suprapune, respectiv: 08.00-16.00 – tura I şi 12.00-20.00 – tura II, personalul fiind repartizat în funcţie de specificul activităţii desfăşurate/incinta unde îşi desfăşoară activitatea pe linii de muncă: preluare cereri paşapoarte, eliberare paşapoarte, secretariat, restricţii, arhivă, personalizare, informatic. Personalul serviciului îşi va desfăşura activitatea în încăperi unde corpurile de mobilier asigură o distanţare de minim 1,5m

➢ MOD DE LUCRU LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE PAŞAPOARTE BOTOŞANI:

⁃ În vederea relansării activităţii serviciului, începând cu data de 15.05.2020, cererile de eliberare a paşapoartelor simple se vor depune doar în baza programărilor on line efectuate pe site-ul www.epasapoarte.ro, iar în situaţii deosebite (imposibilitatea efectuării programării, urgenţe justificate, etc.) cererile vor fi preluate doar în intervalele de timp nerezervate;
⁃ Programul de lucru cu publicul – zilnic 08.00 – 20.00;

⁃ Programul de audienţe – zilnic 10.00 – 11.00;

⁃ Suspendarea Punctului de lucru mobil Dorohoi până la 01.09.2020;
⁃ Nu vor mai fi solicitate documente care să ateste necesitatea efectuării unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile la momentul înregistrării cererii;

⁃ Pentru evitarea unor riscuri de infectare, accesul în sediu este permis doar persoanelor programate on line – la ora programării, precum şi celor îndreptăţite să ridice paşapoartele, în următoarele condiţii:
▪ De către personalul serviciului;

▪ După identificare şi stabilirea scopului/necesităţii de servicii;

▪ Doar cu respectarea unei distanţe de protecţie de 1,5 m – marcată corespunzător prin delimitatoare vizibile;

o Informaţiile vor putea fi solicitate în principal, pentru evitarea contactului personalului din zona de acces cu publicul pentru perioade îndelungate de timp, dar şi pentru decongestionarea incintei / curţii interioare, prin intermediul liniei telefonice, la numărul 0231.511.894 sau prin intermediul poştei electronice: pasapoarte-bt@mai.gov.ro;

⁃ Zilnic vor fi analizate rezervările on line pentru a se dispune măsuri de adaptare a capacităţii de preluare a cererilor de eliberare a paşapoartelor funcţie de solicitări;

⁃ Vor fi intensificate demersurile de conştientizare a cetăţenilor pentru a opta pentru ridicarea paşaportului simplu electronic, prin servicii de curierat;

⁃ În situaţii punctuale, pentru stabilirea / restabilirea ordinii şi siguranţei publice la nivelul serviciului / în curtea exterioară, precum şi în zona adiacentă vom solicita sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani (inclusiv pentru amplasarea unor garduri de separare a fluxurilor), respectiv Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani;

Cancelaria Prefectului

15 mai 2020