Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Botoșani în anul 2023

Colegiul Prefectural are un rol important în coordonarea activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe ale administrației publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în județul Botoșani.

Scopul Colegiului Prefectural, potrivit prevederilor Codului administrativ în vigoare:

 • Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate.
 • Analizarea stadiului implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune la nivel județean sau local.
 • Identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate.
 • Propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

 

Analiza Activității

Pentru prezentarea activităților desfășurate în cadrul Colegiului Prefectural pe parcursul anului 2023 și identificarea realizărilor sunt evidențiați principalii indicatori specifici:

 • 51 de participanți și 48 servicii publice deconcentrate/autorități centrale reprezentate la nivel județean
 • 12 ședințe ordinare (lunar) și o ședință extraordinară
 • 2 Hotărâri adoptate
 • 49 teme de interes general prezentate potrivit tematicii
 • 3 informări, altele decât cele stabilite în tematica orientativă aprobată
 • 4 Rapoarte de activitate/informări cu privire la activitatea desfășurată

 

În afara tematicii stabilite inițial,  s-au mai dezbătut teme de interes, precum :

 • Recensământul populației, date provizorii – Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani
 • Startul campaniei de informare pentru primirea Cererilor de Plată în anul 2023- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Botoşani
 • Informare cu privire la rezultatele Campaniei Ziua de Curățenie Națională – 16 septembrie 2023 – coordonator județean
 • Informare privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale școlare la nivelul Județului Botoșani – DSP Botoșani

 

Suplimentar, față de temele cuprinse în Tematica orientativă aprobată prin   H.C.P. nr. 1/2023,  s-a analizat activitatea următoarelor servicii publice deconcentrate:

 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani – Informare cu privire la activitatea la 7 luni;
 • Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Botoșani – Informare în luna iulie 2023 cu privire la situația actuală a ITCSMS Botoșani;
 • Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani – Informare cu privire la activitatea la primele 8 luni;
 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Botoşani – Indicatorii de performanță urmăriți, deficienţe constatate, măsuri dispuse pentru îmbunătăţirea activităţii instituției.

 

Statistica prezentărilor:

 • Cele mai multe prezentări – 5 – au aparținut Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoşani; urmat de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani – 4 prezentări, Instituția Prefectului – Județul Botoșani, Inspectoratul Şcolar Județean Botoşani, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Botoşani, Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoșani, APIA – Centrul Judeţean Botoşani – 3 prezentări; Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoșani – 2 prezentări.
 • Toate ședințele Colegiului Prefectural s-au desfășurat în prezența mass-media.

Obiective pentru anul 2024:

 • Respectarea cadrului normativ de organizare și funcționare a Colegiului Prefectural
 • 12 ședinte ordinare convocate prin Ordin al prefectului, emis în termen legal
 • 12 mape cu materiale aferente
 • 4 raportări trimestriale către MAI
 • 24 teme de interes public supuse dezbaterilor(minim 2/lună)
 • Găsirea de soluții și propuneri de îmbunătățire a dificultăților întâmpinate în  activitățile proprii de către SPD –uri și  alte structuri organizate la nivel județean
 • Organizarea unui sistem cât mai eficient de conlucrare între instituții, pe diverse teme comune