Studii/ cercetări/ ghiduri relevante

Registrul riscurilor de corupție, 2024 – pdf

Registrul riscurilor de corupție, 2023 – pdf

Raport privind identificarea vulnerabilităților etice și de integritate rezultate în urma aplicării Chestionarului privind respectarea Codului de conduită etică și de integritate al Instituției Prefectului Județul Botoșani – pdf

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 – pdf