Studii/ cercetări/ ghiduri relevante

Registrul riscurilor de corupție – pdf

Raport privind identificarea vulnerabilităților etice și de integritate rezultate în urma aplicării Chestionarului privind respectarea Codului de conduită etică și de integritate al Instituției Prefectului Județul Botoșani – pdf