Legislație

Legislația privind organizarea și funcționarea instituției prefectului:

 1. Constituția României format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
 2. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
 3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
 4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 6. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 7. OG nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 8. HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 9. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările și completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro

Acte normative cu impact asupra activității instituției prefectului:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
 2. OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor format PDF și link către http://legislatie.just.ro

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către instituțiele prefectului este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice (pașapoartepermise auto și înmatriculăriapostilă).