Consultări interinstituționale

La nivelul Instituției Prefectului Județul Botoșani nu sunt demarate în momentul de față consultări cu alte instituții pentru adoptarea de acte cu caracter normativ.