Lista cadourilor primite

Lista cuprinzând bunurile depuse potrivit Legii nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, în anul 2023 – pdf

Lista cuprinzând bunurile depuse potrivit Legii nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, în anul 2022 – pdf