Carieră

1. Instituția Prefectului organizează examen de promovare în grad în data de 20 octombrie 2020 (publicat 18.09.2020, ora 09.50) – anunț

 • rezultatul final la examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent (publicat 21.10.2020 ora 16.25)pdf
 • rezultatul final la examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal (publicat 21.10.2020 ora 16.20)pdf
 • rezultatul probei interviului la examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent (publicat 20.10.2020 ora 16.20) – pdf
 • rezultatul probei interviului la examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal (publicat 20.10.2020 ora 16.15) – pdf
 • rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent (publicat 20.10.2020 ora 15.06) – pdf
 • rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal (publicat 20.10.2020 ora 13.25) – pdf
 • anunț selecție dosare pentru examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal (publicat 12.10.2020, ora 16.20) – pdf
 • anunț selecție dosare pentru examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent (publicat 08.10.2020, ora 16.20) – pdf
 • bibliografie pentru examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – pdf
 • bibliografie pentru examenul de promovare în gradul imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent – pdf
 • fișa de înscriere – pdf

2. Instituția Prefectului organizează examen de promovare în grad în data de 25 octombrie 2019 (publicat 25.09.2019, ora 08.30) – anunț

 • completare (publicat 07.10.2019 ora 14.30) – pdf
 • anunț selecție dosare (publicat 17.10.2019 ora 13.00) – pdf
 • rezultatul probei scrise (publicat 25.10.2019 ora 13.30) – pdf
 • rezultatul probei interviului (publicat 28.10.2019 ora 15.15) – pdf
 • rezultate finale (publicat 29.10.2019 ora 16.00) – pdf

3. Instituţia Prefectului organizează concurs de recrutare (publicat 08.07.2019) – anunţ
* Bibliografie pentru postul de consilier superior- Compartiment Financiar- Contabil- pdf
* Atribuţiile postului- pdf
* Bibliografie pentru postul de consilier superior- Compartimentul Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu- pdf
* Atribuţiile postului de consilier superior- Compartimentul Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu- pdf
* Bibliografie pentru postul de expert asistent- Compartimentul de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor- pdf
* Atribuţiile postului de expert asistent- Compartimentul de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor- pdf
-Lista documentelor necesare pentru dosarul de înscriere la concurs- pdf
-Declaraţie pe propria răspundere- pdf
-Model adeverinţă vechime şi în specialitate- format editabil- doc
-Formular de înscriere- format editabil- doc

 • anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert, clasa I, grad profesional asistent în cadrul C.S.T.I.C. (publicat 30.07.2019 ora 16.00) – pdf
 • anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu (publicat 31.07.2019 ora 15.00) – pdf
 • anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil (publicat 05.08.2019 ora 11.15) – pdf

 

 • rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu (publicat 19.08.2019 ora 15.30) – pdf
 • rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert, clasa I, grad profesional asistent în cadrul C.S.T.I.C. (publicat 19.08.2019 ora 15.30) – pdf
 • rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil (publicat 19.08.2019 ora 16.15) – pdf

 

 • rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu (publicat 19.08.2019 ora 16.15) – pdf
 • rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert, clasa I, grad profesional asistent în cadrul C.S.T.I.C. (publicat 21.08.2019 ora 13.10) – pdf

 

 • rezultatul contestației formulată față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil (publicat 21.08.2019 ora 15.40) – pdf
 • rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil (publicat 22.08.2019 ora 11.45) –