Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
  • OP nr. 109/2023 privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani – pdf
Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani:
2023
1 2 3 4 5 6 7
2022
1  3 4  5 6  7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44
2021
1
 4  5  6 8
 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116
Informații utile:
OP  nr. 137/2023 prin care se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2023 – pdf
OP nr. 110/2023 prin care se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al CJSU Botoşani – pdf
OP nr. 476/2022 prin care se aprobă planul de măsuri pentru prevenirea și reducerea riscului de manifestare a situațiilor de urgență pe perioada sezonului rece 2022 – 2023 – pdf
OP nr. 455/2022 prin care se aprobă Calendarul pentru îndeplinirea sarcinilor privind pregătirea activităţilor specifice sezonului rece (iarna 2022 – 2023), pe raza judeţului Botoşani – pdf
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.