Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
  • OP nr. 265/2024 cu privire la reactualizarea componenţei Listei membrilor şi consultanţilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani – pdf
Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani:
2024
1 2 3 4 5
2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
2022
1  3 4  5 6  7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44
Informații utile:
OP nr. 44/2024 prin care se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2024 – pdf + pdf
OP nr. 448/2023 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și reducerea riscului de manifestare a situațiilor de urgență pe perioada sezonului rece 2023-2024, având în vedere fenomenele meteorologice determinate de scăderea temperaturilor, pe raza unităților administrativ-teritoriale din județul Botoşani – pdf
OP nr. 447/2023 prin care se aprobă Calendarul pentru îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activităţii pe timpul iernii 2023 – 2024, pe teritoriul judeţului Botoşani – pdf
OP nr. 251/2023 prin care se aprobă măsurile care trebuie îndeplinite în vederea reducerii riscului de incendii la fondul forestier, mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale pe teritoriul judeţului Botoșani – pdf
OP nr. 247/2023 prin care se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea și reducerea riscului de manifestare a situațiilor de urgență, având în vedere fenomenele meteorologice determinate de creşterea temperaturilor și a altor fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce pe perioada sezonului cald, pe teritoriul judeţului Botoşani – pdf
OP nr. 179/2024 prin care se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al CJSU Botoşani – pdf
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.