Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
  • OP nr.6/2020 privind actualizarea listei membrilor și consultanților CJSU Botoşani – pdf
  • OP nr.302/2018 privind modificarea şi actualizarea componenţei CJSU Botoşani – pdf
  • OP nr. 86/27.03.2018 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea salubrizării cursurilor de apă, realizării și întreținerii șanțurilor și rigolelor, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari, pe raza unităților administrativ-teritoriale ale județului Botoșani și a Programului de verificare și controlpdf
  • OP nr. 48/2018 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2018 – pdf
    • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2018 – pdf
  • OP nr.438/2017 privind actualizarea CJSU Botoşani – pdf
  • Situație pregătire sezon rece 2017-2018 – Judeţul BOTOȘANI – xls
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.