Conducere

 Prefect: Dan NECHIFOR
Subprefect: Rodica ZELINCĂ Subprefect: Laura CRONȚ
CV CV CV
 Atribuțiile prefectului  Atribuțiile subprefectului Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru a prefectului Agenda de lucru a subprefectului Agenda de lucru a subprefectului
E-mail: prefect@prefecturabotosani.ro E-mail: rodica_zelinca@prefecturabotosani.ro E-mail: laura_cront@prefecturabotosani.ro