Rapoarte și studii

Rapoarte privind activitatea Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani:
Rapoarte anuale privind starea economico – socială a judeţului Botoşani:
Strategia de modernizare a Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani 2017 – 2020 şi Planul de acţiuni – pdf
Rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001: