Dezbateri publice

La nivelul Instituției Prefectului Județul Botoșani nu sunt organizate dezbateri publice ale proiectelor de acte normative.