Cod etic/ deontologic/ de conduită

Raport anual privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual în anul 2023 – pdf

Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici – pdf

Codul de etică și integritate – pdf

  • O.P. nr.518/2023 privind aprobarea Codului de etică și integritate – pdf