Comunicat de presă- instruire primari și secretari privind alegerile locale

Astăzi, 12.08.2020, a avut loc ședința de instruire a primarilor și secretarilor din județ cu privire la modul de desfășurare a alegerilor locale. Ținând cont de contextul epidemiologic, alături de prefectul județului, dl Dan Nechifor, au fost prezenți inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, dl colonel dr.ing. Cristian Amarandei, directorul Direcției de Sănătate Publică, dna dr. Monica Adăscăliței și medicul epidemiolog, dna Irina Alecu care le-au transmis să fie vigilenți și să respecte toate regulile de distanțare și protecție în așa fel încât atât acțiunile premergătoare alegerilor cât și cele din ziua votului să se desfășoare în condiții de siguranță.

Prefectul județului a punctat principalele măsuri tehnice ce trebuie duse la îndeplinire de către primari, în conformitate cu prevederile legale, care:

– întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente – până cel mai târziu la data de 25 septembrie 2020;

– întocmesc şi actualizează listele electorale complementare – până cel mai târziu la data de 4 septembrie 2020;

– tipăresc copiile de pe listele electorale complementare – până cel mai târziu la data de 25 septembrie 2020;

– tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi ale extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentara

– asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;

– asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secţiilor de votare, precum şi dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie şi uscătoare de mâini;

– asigură materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească  și municipală:

– informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora – până cel mai târziu la data de 12 septembrie 2020;

– asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale – până cel mai târziu la data de 27 august (începerea campaniei electorale);

– asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării

– acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute de lege;

– asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor

instalate de reprezentanții STS și protecţia fizică a acestora;

– în preziua alegerilor, primarii predau pe bază de proces verbal, biroului electoral al secției    de votare, materialele necesare desfășurării scrutinului;

Totodată s-a adus la cunoștința primarilor și secretarilor că vor fi puse la dispoziție de către Ministerul Sănătății, prin intermediul Instituției Prefectului, materiale sanitare necesare derulării în condiții de igienă a procesului electoral.

La ședința de instruire au mai fost prezenți președintele BEJ, judecător Mihai Condurache și locțiitorul, judecătorul Lucian Brânzac, dar și reprezentantul Autorității Electorale Permanente, dna Ioana Maxim, care au răspuns întrebărilor reprezentanților unităților administrativ teritoriale.

În contextul analizării riscului de răspândire a infecției cu coronavirus SARS-VoV-2, prin Hotărârea nr. 28 din 11.08.2020 a Grupului de Suport Tehnic la epidemii aprobată prin Hotărârea nr. 55/12.08.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, se completează Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație, în contextul instituirii Stării de Alertă în vederea prevenirii și controlului infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, după cum urmează:

  • La fiecare ședință organizată de birourile electorale de circumscripție/Biroul Electoral Județean va participa și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu
  • Fiecare instituție publică pentru personalul propriu, la întoarcea din zone de agrement, va pune la dispoziția angajaților, pentru completare, formulare de declarație pe propria răspundere că nu prezintă simptomatologie specifică SARS-CoV-2 și că nu a intrat în contact cu persoane confirmate pozitiv.

 

Cancelaria Prefectului,

12 august 2020