Comunicat de presă – Program Iluminat Public 2022

Administrația Fondului de Mediu a lansat, astăzi, 16 august 2022, etapa de înscriere în Programul Iluminat Public. Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri până la maximum 50 milioane lei.

Finanţarea în cadrul Programului Iluminat Public se va acorda în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, respectiv:
• pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;
• pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;
• pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;
• pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;
• pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;
• pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Începând de astăzi unitățile administrativ-teritoriale care doresc să participe în cadrul Programului Iluminat Public își pot crea conturile de utilizator în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul https://www.afm.ro/iluminat_public-2022.php.

Conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul Programului Iluminat public aferente sesiunii din anul 2021 rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare și în cadrul acestei sesiuni.

Începând cu data de 19 august 2022, ora 10:00 , solicitanții vor depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500.000.000 lei. Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

 

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

”Programul reprezintă o oportunitate pentru fiecare primărie din județul Botoșani de a moderniza iluminatul public și de a reduce costurile cu energia electrică. Îmi doresc ca un număr cât mai mare de comune și orașe din județul Botoșani să aplice, de aceea fac un apel public către toți primarii să se înscrie în program. Doar investind în comunitățile locale putem asigura cetățenilor condiții mai bune de trai. Îi asigur de tot suportul meu și al Instituției Prefectului”, a declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu, Sorin Cornilă.