Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

OP nr.383/2017 privind inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din patrimoniul instituţiei – pdf