Comisia pentru Aplicarea OUG nr. 96/2002

OP nr.294/2017 privind constituirea Comisiilor mixte de control în vederea verificării condiţiilor, stabilite prin caietul de sarcini, la ofertanţii pentru atribuirea contractelor de „Furnizare şi distribuţie zilnică a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2017 – 2018 – pdf