Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

OP nr.102/2022 privind reactualizarea Comisiei privind programul pentru școli – pdf

OP nr.30/2019 privind Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, în judeţul Botoşani – pdf

OP nr.312/2018 privind Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, în judeţul Botoşani – pdf

OP nr.306/2018 privind constituirea Comisiilor mixte de control în vederea verificării condiţiilor stabilite prin caietul de sarcini la ofertanţii pentru atribuirea contractelor de „Furnizarea şi distribuţia merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, pentru anii şcolari 2018 – 2020” – pdf

OP nr.356/2017 privind Programul pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, în judeţul Botoşani – pdf