Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

OP nr. 140/2022 prin care se actualizează componenţa comisiilor locale pentru identificarea, delimitarea și constituirea terenurilor degradate apte pentru a fi ameliorate prin împădurire, la nivelul județului Botoșani – pdf