Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

OP nr.33/2017 prin care se actualizează şi completează comisiile mixte numite prin OP nr.156/2010 şi care au ca obiect identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, la nivelul judeţului Botoşani – pdf