Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Planul judeţean de măsuri „Romii 2019” – aici

OP nr. 31/2019 privind aprobarea Planului Judeţean de Măsuri „Romii 2019” pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 2020 – aici

OP nr.1/2018 privind reorganizarea structurii care îndeplineşte atribuţiile Biroului Judeţean pentru Romi – aici

OP nr.2/2018 privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020 – aici