Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Planul judeţean de măsuri „Romii 2023 – 2027” – aici

OP nr. 146/2023 – aprobarea Planului judeţean de măsuri „Romii 2023 – 2027”- pdf

OP nr. 45/2023 prin care se reorganizează structura care îndeplinește atribuțiile B.J.R. – pdf

OP nr. 261/2022 prin care se aprobă reorganizarea componenței G.L.M. – pdf

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027, aprobată prin H.G. 560/2022 – pdf