Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Planul judeţean de măsuri „Romii 2023 – 2027” – aici

  • OP nr.146/2023 – aprobarea Planului judeţean de măsuri „Romii 2023 – 2027”- pdf

OP nr.45/2023, reorganizarea structurii B.J.R. – pdf

Adresa nr.8365/2022 – invitație GLM în 23.06.2022 – pdf

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, H.G. 1560/2022 – pdf

OP nr.261/2022, reorganizarea structurii G.L.M. – pdf

Planul judeţean de măsuri „Romii 2019” – aici

OP nr. 31/2019 privind aprobarea Planului Judeţean de Măsuri „Romii 2019” pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 2020 – aici

OP nr.1/2018 privind reorganizarea structurii care îndeplineşte atribuţiile Biroului Judeţean pentru Romi – aici

OP nr.2/2018 privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020 – aici