Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

OP nr. 332/2023 privind reactualizarea componenței grupului interinstituțional responsabil cu punerea în aplicare, la nivel județean, a planurilor teritoriale comune de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Botoșani – pdf