Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

OP nr. 98/2022 privind reorganizarea grupului interinstituțional responsabil cu punerea în aplicare, la nivel județean, a planurilor teritoriale comune de acțiune pentru creșterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Botoșani și reactualizarea componenței grupului de lucru cu atribuții în ceea ce privește întocmirea și monitorizarea implementării acelorași planuri – pdf