Informare privind schimbarea locației Instituției Prefectului Județul Botoșani

Ca urmare a procesului de reabilitare a clădirii Palatului Administrativ, începând cu data de 8 iulie 2024, Instituția Prefectului Județul Botoșani își desfășoară activitatea în clădirea de pe strada Calea Naţională nr. 58, municipiul Botoşani, în care funcționează Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

 

Date de contact:

Instituția Prefectului Județul Botoșani

Sediu: strada Calea Naţională nr. 58

Telefon: 0231 512212

Fax: 0231 512116

Acasă

Instituția Prefectului – Județul Botoșani implementează, în calitate de Beneficiar, Proiectul nr. C5-B2.1.b-96, intitulat: “Eficientizare energetică moderată a clădirii Palatului Administrativ, municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3”,finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Contractul de finanțare nr. 116813/14.10.2022 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru PNRR și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider de parteneriat, a fost semnat la data de 26.10.2022 de Ministrul afacerilor interne.

Valoarea totală a proiectului este de 15.444.121,29 RON, din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 12.303.870,58 RON. Valoarea contractului de execuție este 11.930.521 lei fără TVA, 14.197.321 lei cu TVA.

Proiectul este implementat în perioada 26.10.2022 – 25.10.2025 (36 luni).

Până în acest moment, s-a finalizat termoizolația terasei peste etajul 4. Se lucrează la șapa peste termoizolația terasei peste etajul 4 și la termoizolația termospumantă la intradosul planșeului de la etajul 4. Totodată s-a finalizat operațiunea de buciardare și amorsare a pereților interni de pe etajele 3 și 4.

Prefectul județului Botoșani, Sorin Cornilă: ”Membrii Unității de Implementare a Proiectului, reprezentanți ai constructorului și dirigintele de șantier monitorizează și evaluează permanent stadiul de realizare al lucrărilor și săptămânal se raportează la minister situația. Lucrările decurg conform calendarului asumat de către constructor. Între timp, activitatea instituției se desfășoară în sediul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, la etajele 1 și 2.”