Integritate instituțională

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 – pdf

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 – pdf

Raport de monitorizare privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de integritate al Instituției Prefectului Județul Botoșani, perioada 2019-2020 – pdf

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate, 2022 – pdf

Codul de etică și integritate – pdf

  • O.P. nr.39/2020 privind aprobarea Codului de etică și integritate – pdf

Plan de integritate al Instituției Prefectului județul Botoșani – anul 2022 – pdf

Plan de integritate al Instituției Prefectului județul Botoșani – anul 2021 – pdf

Plan de integritate al Instituției Prefectului județul Botoșani – anul 2019 – pdf

Raport privind monitorizarea modului de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită 2020 – pdf