PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Instituția Prefectului – Județul Botoșani implementează, în calitate de beneficiar, Proiectul nr. C5-B2.1.b-96, intitulat:Eficientizare energetică moderată a clădirii Palatului Administrativ, municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, ca urmare a încheierii, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru PNRR și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider de parteneriat, a Contractului de finanțare nr. 116813/14.10.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Valoarea totală a proiectului este de 13.272.847,93RON, din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 12.303.870,58 RON.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea termică a Palatului Administrativ din municipiul Botoșani, în scopul menținerii acestuia în stare de bună funcționare din punct de vedere al siguranței în exploatare, al igienei și sănătății celor care utilizează acest spațiu.

Scopul principal al măsurilor de reabilitare energetică a clădirii existente îl constituie reducerea consumurilor necesare asigurării utilităților – încălzire, climatizare, ventilare, iluminat, apă caldă menajeră – prin utilizarea unor sisteme și tehnologii moderne, cu o eficiență energetică ridicată.

Astfel, în vederea reducerii consumurilor de energie, sunt avute în vedere:

  • lucrări de creștere a eficienței energetice la nivelul subsolului, terasei și a pereților interiori;
  • înlocuirea tâmplăriei exterioare;
  • reabilitarea instalației termice și a instalației de preparare apă caldă menajeră;
  • reabilitarea instalațiilor electrice și montarea corpurilor de iluminat tip LED;
  • instalarea unui sistem centralizat de climatizare și ventilare mecanică, prin folosirea pompelor de căldură;
  • instalarea unor sisteme de producere a energiei verzi – panouri pentru preparea apei calde și panouri fotovoltaice, care vor asigura un aport de energie nepoluantă;
  • instalarea unui sistem de management energetic integrat de tip Building Management System, în vederea optimizării consumurilor de energie și a creșterii confortului și siguranței personalului;
  • refacerea elementelor constructive și arhitecturale de la interiorul clădirii, care au fost afectate de lucrările necesare atingerii obiectivelor asumate.

Proiectul va fi implementat în perioada 26.10.2022 – 25.10.2025 (36 luni).

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Informații suplimentare pot fi obținute de la domnul Tiberiu Manolache, Subprefect al

județului Botoșani, manager de proiect, tel. 0231 505 404,

e-mail tiberiu_manolache@prefecturabotosani.ro