Ședință de coordonare la nivel județean a campaniei ”Curățăm România”

Prefectul județului Botoșani, Sorin Cornilă, a participat astăzi, la sediul Instituției Prefectului Județul Botoșani, în sala Ștefan Luchian, la o ședință de coordonare la nivel județean a campaniei ”Curățăm România”.

La întâlnirea au participat reprezentanți de la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Judeţean Botoşani, Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, Direcția Silvică Botoșani, Serviciul Teritorial Botoşani al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, ADI ”ECOPROCES”, Secţia Drumuri Naţionale Botoşani, Consiliul Județean Botoșani și Instituția Prefectului Județul Botoșani. Cu această ocazie s-au stabilit zonele din județul Botoșani care vor fi ecologizate în perioada următoare.  În urma discuțiilor purtate, s-a reactualizat planul de lucru, urmând ca în perioada următoare să fie efectuate mai multe acțiuni de colectare a deșeurilor mixte din mai multe zone din județ.

”Curățăm România este un proiect amplu, demarat de Ministerul Mediului la nivel național, care are ca scop final informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la gestionarea corectă a deșeurilor. Suntem implicați și facem toate demersurile necesare pentru buna gestionare a campaniei la nivelul județului Botoșani. Le mulțumesc celor care s-au implicat și îi așteptăm alături de noi pe toți primarii din județul Botoșani, pe cetățeni și ONG-uri, pentru că vrem “o ţară fără deşeuri abandonate !” a declarat prefectul județului Botoșani, Sorin Cornilă.

Calendar acțiuni 13-15.04.2022

Data Zone care se doresc a fi ecologizate Organizator
13.04.2022 -Malul râului Prut de peteritoriul com. Mitoc
-Malul pârâului Ghireni de pe teritoriul com. Mitoc
UAT Mitoc
13-14.04.2022 -Str. 1907, Str. General Mihai Cucu
-Spaţii adiacente şcolilor din oraşul Flămânzi
UAT Flămânzi
13-14.04.2022 -Raza comunei Gorbănești UAT Gorbănești
14.04.2022 -Barajul Bucecea
-Zona de agreement pe albia râului Siret
UAT Bucecea
14.04.2022 -Centrul comunei Cordăreni

 

UAT Cordăreni
14.04.2022 -Localităţile: Orăşeni Deal, Băiceni, Curteşti, Mănăstirea Doamnei UAT Curtești
14.04.2022 -Lunca Başeului – localitatea Mihălăşeni UAT Mihălăşeni
14.04.2022 -Localităţile: Bogdăneşti, Santa Mare UAT Santa Mare
14.04.2022 -Localitatea Truşeşti (zona bazei sportive) UAT Truşeşti
 

 

 

15.04.2022

-Drumul şi zona din dreptul fam. Chirilă până în pădure
-Locul viran din faţa fam. Don până la fam. Olăraşu
-Loc. Buda (în spatele caselor până în pădure)
-Loc. Buda, podul peste Miletin şi de o parte şi de alta a râului Miletin
-Zona Ghilăneşti (între cimitir şi casele din Ghilăneşti)
-Hologhiuca
-Şupitca, la acumularea de apă
 

 

 

UAT Coșula

15.04.2022 -Lunca Prutului (sat Baranca) UAT Hudești
13-15.04.2022 -Zona aferentă DC Răuseni-Doina
-Zona aferentă DC Răuseni-Rediu
-Malurile râului Jijia
 

UAT Răuseni

12-15.04.2022 -Parcul din satul localitatea Roșiori UAT Răchiți
14.04.2022 -Parcarea ”Saulea” DirecțiaSilvică Botoșani OS Trușești
14.04.2022 -DC Pădureni – Gura Drumului DirecțiaSilvică Botoșani OS Dorohoi
15.04.2022 -Pădurea Buleandra DirecțiaSilvică Botoșani OS Darabani
15.04.2022 -Districtul Silvic Tudora DirecțiaSilvică Botoșani OS Mihai Eminescu
15.04.2022 -Râului Jijia, UAT Dorohoi Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani

Voluntarii sunt așteptați la aceste acțiuni și la cele viitoare!

Informații suplimentare:

UAT-urile se pot înscrie în Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri pentru finanțarea campaniei ”Curățăm România!”

În scopul derulării eficiente a acestei campanii, în funcție de numărul locuitorilor din UAT-urile beneficiare, se vor acorda sume între 3.000  și 30.000 de lei.

În cadrul campaniei, sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, a lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, a canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, a câmpurilor și pădurilor de pe raza teritorială a UAT/ADI.

Ghidul de finanțare a Programului Curățăm România și Instrucțiunile de înscriere în program pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea Programe de finanțare.

„Curățăm România!” este prima campanie de acest fel, în care sunt implicate autoritățile centrale și cele locale, asociațiile de profil, Asociațiile Municipiilor, Orașelor, Comunelor, instituțiile deconcentrate, societatea civilă.

În cadrul campaniei se vor colecta categoriile de deșeuri eligibile,  doar în condițiile în care cantitățile respective de deșeuri NU fac obiectul contractelor încheiate de solicitanții finanțărilor cu operatorii licențiați/autorizați.

#curatamromania

#mediu

#otarafaradeseuriabandonate

#deseuri #ecologizare