Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri

Luni, în cadrul întâlnirii de lucru cu primarii de la nivelul județului, organizată de Instituția Prefectului – Județul Botoșani, domnul Mihai Găspărel – inspector șef, Garda Forestieră Suceava, a prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență – Campania națională de împădurire – Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” care are drept scop creșterea suprafeței acoperite de vegetație forestieră, precum și înființarea perdelelor forestiere de protecție.
În cadrul întâlnirii, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Sorin Cornilă, a subliniat că această schemă de ajutor de stat constituie o bună oportunitate de a spori suprafețele ocupate cu vegetație forestieră în județul Botoșani, exprimându-și în același timp sprijinul total pentru oricare dintre unitățile administrativ teritoriale care intenționează să acceseze acest program.
Sorin Cornilă: ”Această campanie cred că este o oportunitate extraordinară, și din punctul de vedere al bugetului generos pe care-l are și pentru noi ca și terți. Chiar mă bucură că avem deja 6 aplicanți și în următoarea perioadă, o să fac și un apel public. În colaborare cu Camera de Comerț, o să invit și mediul privat la o prezentare și la o întâlnire pe tema aceasta, am să-i invit să aplice.”
Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” are o valoare totală estimată de 500 de milioane de euro și vizează înființarea de trupuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha și perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha. Beneficiarii acestei scheme pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.
Măsura de investiții vizează realizarea de noi păduri și suprafețe acoperite cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, prin identificarea terenurilor, finanțarea împăduririi și a lucrărilor de îngrijire a plantațiilor. Această măsură determină creșterea suprafeței acoperită cu vegetație forestieră, precum și înființarea unor perdele forestiere de protecție.
Pentru implementarea cât mai facilă a schemei, a fost concepută aplicația informatică „Program de gestionare împăduriri PNRR (PGI)” care poate fi accesată la adresa de internet: https://impaduriripnrr.mmap.ro, unde poate fi vizualizat și Manualul de utilizare al aplicației.