Alte comisii și comitete

OP 204/2022 privind constituirea Comitetului interinstituțional județean responsabil cu punerea în aplicare a Planului de acțiune al Județului Botoșani în domeniul drogurilor 2022-2026 și Secretariatului tehnic cu atribuții în ceea ce privește întocmirea, monitorizarea și evaluarea stadiului implementării la nivel județean a Planului de acțiune al Județului Botoșani în domeniul drogurilor 2022-2026 – pdf

Comisia Paritară – OP nr.200/2022 privind constituirea comisiei paritare – pdf

Ordinul prefectului prin care se constituie grupul de lucru care va asigura coordonarea şi monitorizarea Campaniei naţionale privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri „CURĂŢĂM ROMÂNIA!”, la nivelul judeţului Botoşani – OP nr. 167/2022 – pdf

Comisia Paritară – OP nr.150/2022 privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară – pdf

Anticorupţie – aici

Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani – OP nr.379/2021 privind actualizarea – pdf

Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani – proiect cod SMIS 32564 – aici

Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor – actualizarea componenței – pdf

Comisia de stabilire şi inventariere a funcţiilor sensibile – OP nr.391/2019 – actualizarea componenţei – pdf

Comisia de stabilire şi inventariere a funcţiilor sensibile – OP nr.374/2019 – actualizarea componenţei – pdf

Comisia de stabilire şi inventariere a funcţiilor sensibile – OP nr.441/2017 – actualizarea componenţei – pdf

Echipa de gestionare a riscurilor – OP nr.443/2017 – actualizarea componenţei – pdf

SISOP – actualizarea componenței grupului de lucru, OP nr.388/2019 – pdf

SISOP – actualizarea componenței grupului de lucru, OP nr.375/2019 – pdf

SISOP – desemnarea reprezentanţilor IPBT care asigură funcţionarea punctului judeţean de contact – pdf

Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani – OP nr.44/2017 privind numirea reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor – pdf