Alte comisii și comitete

Ghișeul Unic – aici

Anticorupţie – aici

Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani – proiect cod SMIS 32564 – aici

Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor – actualizarea componenței – pdf

Comisia de stabilire şi inventariere a funcţiilor sensibile – OP nr.391/2019 – actualizarea componenţei – pdf

Comisia de stabilire şi inventariere a funcţiilor sensibile – OP nr.374/2019 – actualizarea componenţei – pdf

Comisia de stabilire şi inventariere a funcţiilor sensibile – OP nr.441/2017 – actualizarea componenţei – pdf

Echipa de gestionare a riscurilor – OP nr.443/2017 – actualizarea componenţei – pdf

SISOP – actualizarea componenței grupului de lucru, OP nr.388/219 – pdf

SISOP – actualizarea componenței grupului de lucru, OP nr.375/219 – pdf

SISOP – desemnarea reprezentanţilor IPBT care asigură funcţionarea punctului judeţean de contact – pdf

Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani – OP nr.44/2017 privind numirea reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor – pdf