Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

OP nr.544/2023 – actualizarea componenţei Comisiei de monitorizare – pdf

OP nr.261/2023 – actualizarea componenţei Comisiei de monitorizare – pdf

OP nr.76/2022 – actualizarea componenţei Comisiei de monitorizare – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2023 – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2022 – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2021 – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2020 – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2019 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2023 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2022 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2021 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2020 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2019 – pdf