Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2019 – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2018 – pdf

OP nr.387/2019 – actualizarea componenţei Comisiei de monitorizare – pdf

OP nr.380/2019 – actualizarea componenţei Comisiei de monitorizare – pdf

OP nr.134/2018 – reorganizarea Comisiei de monitorizare – pdf

OP nr.370/2017 – actualizarea componenţei Comisiei de monitorizare – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2017 – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2016 – pdf

Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul IPBT în anul 2015 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2019 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2018 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2017 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12.2016 – pdf

Raport asupra SCIM la data de 31.12 2015 – pdf