Protecția datelor cu caracter personal

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani:

Nume şi prenume: Rotundu Oxana

Telefon: 0231-505434

Fax: 0231-512116

E-mail: oxana_rotundu@prefecturabotosani.ro


Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrărilor Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), ca operator de date cu caracter personal, sub numerele:

  • 3407   – scopul prelucrării „Fond funciar”;
  • 17495 – scopul prelucrării „Apostilarea tuturor documentelor emise de către unităţile administrative de pe teritoriul României”;
  • 28868 – scopul prelucrării „Asigurarea pazei şi securităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani”.

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul „Constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole/forestiere” (Nr. notificare 3407) – aici

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul „Asigurării pazei şi securităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani” (Nr. notificare 28868) – aici

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul „Apostilării documentelor şi a înregistrării petiţiilor în registrul electronic” (Nr. notificare 17495) – aici

GHID pentru exercitarea drepturilor de cãtre persoanele ale cãror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani – aici

Cerere acces – aici

Cerere intervenţie – aici

Cerere opoziţie – aici