Protecția datelor cu caracter personal

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani:

Nume şi prenume: Rotundu Oxana
Telefon: 0231-505434
Fax: 0231-512116
E-mail: oxana_rotundu@prefecturabotosani.ro

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

 • Nota de Informare este disponibilă aici

Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

 • Documentul privind drepturile persoanelor vizate este disponibil aici
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de acces, format editabil
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare, format editabil
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție, format editabil
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de ștergere, format editabil
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de restricție la prelucrare, format editabil

Legislația relevantă

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este disponibil aici.
 • LEGEA 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este disponibilă aici.
 • LEGEA 102/2005 din 3 mai 2005    *** Republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este disponibilă aici.
 • LEGEA 506/2004 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice este disponibilă aici.
 • LEGEA 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 este disponibilă aici.

Link-uri utile


Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Botoşani:

Nume şi prenume: Pașaluc Adrian, comisar de poliție

Telefon: 0231-511894

E-mail: pasapoarte-bt@mai.gov.ro

Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Botoşani este înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrărilor Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), ca operator de date cu caracter personal, sub numărul 4067.

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind activitatea de primire, înregistrare, analiză și soluționare a petițiilor aici

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul realizării atribuțiilor și obligațiilor pe linia eliberării de pașapoarte – aici

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prelucrării datelor biometrice – aici