Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici.
Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani este disponibilă aici.
  • Corpul de control al prefectului – atribuţii
  • Cancelaria prefectului – atribuţii
  • Audit intern – atribuţii
  • Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Informatică şi Administrativ – atribuţii
  • Serviciul pentru Afaceri Europene şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate – atribuţii
  • Serviciul Juridic – atribuţii
  • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – atribuţii
  • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii

Codul de etică al angajaților Instituției Prefectului Județul Botoșani – pdf