Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici.
Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani este disponibilă aici.
 • Corpul de control al prefectului – atribuţii
 • Cancelaria prefectului – atribuţii
 • Audit intern – atribuţii
 • Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ – atribuţii
 • Serviciul pentru Afaceri Europene şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate – atribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii

Carieră

 1. Concurs de recrutare – anunţ (publicat 26.10.2018)
  • rezultat selecţie dosare (14.11.2018) – pdf
  • rezultat proba scrisă (19.11.2018) – pdf
  • rezultat interviu (22.11.2018, ora 14.00) – pdf
  • rezultat final (26.11.2018 ora 09.00) – pdf

2. Direcția  Regim Permise Conducere Înmatriculare Vehicule organizează concurs – anunţ 

3. Direcția  Regim Permise Conducere Înmatriculare Vehicule organizează concurs – anunţ