Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici.
Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani este disponibilă aici.
 • Corpul de control al prefectului – atribuţii
 • Cancelaria prefectului – atribuţii
 • Audit intern – atribuţii
 • Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ – atribuţii
 • Serviciul pentru Afaceri Europene şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate – atribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii

Codul de etică al angajaților Instituției Prefectului Județul Botoșani – pdf

Carieră

 1. Concurs de recrutare – anunţ (publicat 26.10.2018)
  • rezultat selecţie dosare (14.11.2018) – pdf
  • rezultat proba scrisă (19.11.2018) – pdf
  • rezultat interviu (22.11.2018, ora 14.00) – pdf
  • rezultat final (26.11.2018 ora 09.00) – pdf

2. Direcția  Regim Permise Conducere Înmatriculare Vehicule organizează concurs – anunţ 

3. Direcția  Regim Permise Conducere Înmatriculare Vehicule organizează concurs – anunţ

4. Instituţia Prefectului organizează concurs de recrutare (publicat 14.02.2019) – anunţ
* Bibliografie pentru postul de consilier superior- Compartiment Financiar- Contabil- pdf
* Atribuţiile postului- pdf
* Bibliografie pentru postul de consilier superior- Compartimentul Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Secretariat- pdf
* Atribuţiile postului- pdf
* Bibliografie pentru postul de consilier superior- Compartimentul Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu- pdf
* Atribuţiile postului de consilier superior- Compartimentul Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu- pdf
* Bibliografie pentru postul de expert asistent- Compartimentul de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor- pdf
* Atribuţiile postului de expert asistent- Compartimentul de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor- pdf
-Lista documentelor necesare pentru dosarul de înscriere la concurs- pdf
-Declaraţie pe propria răspundere- pdf
-Model adeverinţă vechime şi în specialitate- format editabil- doc
-Formular de înscriere- format editabil- doc

 • rezultat selecție dosare pentru postul de expert asistent – CSTIC (publicat 07.03.2019) – pdf
 • rezultat selecție dosare pentru postul de consilier superior – Compartimentul Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Secretariat (publicat 08.03.2019) – pdf
 • rezultat selecție dosare pentru postul de consilier superior – Compartimentul Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu (publicat 11.03.2019) – pdf
 • rezultat selecție dosare pentru postul de consilier superior – Compartiment Financiar- Contabil (publicat 11.03.2019) – pdf

 

 • rezultat proba scrisă pentru postul de expert asistent – CSTIC (publicat 18.03.2019) – pdf
 • rezultat proba scrisă pentru postul de consilier superior – Compartiment Financiar- Contabil (publicat 18.03.2019) – pdf
 • rezultat proba scrisă pentru postul de consilier superior – Compartimentul Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Secretariat (publicat 18.03.2019) – pdf
 • rezultate finale pentru postul de consilier superior – Compartiment Financiar- Contabil (publicat 20.03.2019) – pdf
 • rezultate finale pentru postul de expert asistent – CSTIC (publicat 20.03.2019) – pdf
 • rezultat proba interviu pentru postul de consilier superior – Compartimentul Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Secretariat (publicat 21.03.2019) – pdf
 • rezultate finale pentru postul de consilier superior – Compartimentul Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Secretariat (publicat 22.03.2019) – pdf