Măsurile de ordine publică dispuse în contextul minivacanței de Crăciun la nivelul județului Botoșani

În contextul minivacanței de Crăciun, de care vă urăm să vă bucurați în liniște alături de cei dragi, structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au dispus o serie de măsuri specifice, la nivelul județului Botoșani, menite să asigure siguranța cetățenilor.

Activitățile din aceste zile se vor desfășura în sistem integrat împreună cu toate instituțiile cu rol în asigurarea ordinii și liniștii publice.

Prioritatea tuturor forțelor de ordine va fi ca botoșănenii să se poată bucura de sărbători în liniște și siguranță.

 

Polițiștii botoșăneni vor continua activitățile de prevenire și combatere a fenomenului infracțional și în perioada următoare, prin organizarea de acțiuni cu efective mărite pe raza întregului județ.

Polițiștii vor avea o prezență activă, atât în zonele în care se organizează evenimente cultural-artistice, precum și în locurile în care se formează aglomerări de persoane, cluburi și discoteci, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale, dar și pentru a interveni într-o manieră promptă, în cazul unor posibile situații care se afla în sfera de competență a poliției.

Efectivele de poliție angrenate în această perioadă, sunt adaptate la situația operativă, iar în funcție de necesitate, sunt constituite echipe de rezervă, pregătite să intervină pentru siguranța cetățenilor.

Având în vedere obiceiurile specifice acestei perioade, vă recomandăm să fiți atenți la cei care se prezintă la locuințele dumneavoastră și să nu permiteți accesul, în interior, celor pe care nu îi cunoașteți.

De asemenea, pentru a evita victimizarea copilului dumneavoastră atunci când merge cu colinda, vă recomandăm să îl însoțiți, mai ales dacă deplasarea are loc pe timp de noapte.

Nu folosiți obiecte de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, decât în condiții și în locurile permise de lege! Pot fi comercializate către public steluțe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, inele de foc sau sateliți. Petardele pot fi comercializate doar în spații destinate vânzării unor astfel de articole și numai după obținerea autorizației de deținere și comercializare.

Totodată, precizăm că comercializarea articolelor pirotehnice de divertisment, care prezintă risc scăzut, către persoanele cu vârsta sub 16 ani,  precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate pirotehnicienilor, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Pentru a evita să fiți implicați în evenimente nedorite, vă recomandăm, să respectați normele de conviețuire socială, să respectați regulile de circulație și pe ceilalți participanți la trafic și să sesizați poliția în cazul în care sunteți victima vreunei infracțiuni sau asistați la comiterea vreunei astfel de fapte.

 

 

În Ajunul Crăciunului, botoșănenii vor să colinde în liniște, conform obiceiului tradițional și să petreacă în siguranţă, alături de cei dragi.

Pentru ca liniștea și siguranța publică să nu fie tulburată în perioada sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani a suplimentat efectivele care vor acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în mediul urban și rural, atât independent, cât și în sistem integrat, împreună cu polițiștii botoșăneni.

De asemenea, jandarmii vor acorda o atenție deosebită locurilor aglomerate și vor întreprinde demersurile necesare pentru verificarea respectării legislației referitoare la regimul materialelor pirotehnice, unul dintre obiectivele prioritare de acțiune în această perioadă.

Nu in ultimul rând, jandarmii care execută misiuni de pază și protecție instituțională la obiectivele din competență vor intensifica măsurile specifice pentru preîntâmpinarea unor incidente în zona acestora și luarea măsurilor legale în cazul producerii unor astfel de situații.

Jandarmii vor fi permanent la datorie pentru menținerea unui climat civilizat în spațiul public și vor interveni la solicitările directe ale cetățenilor, precum și la cele făcute prin apel la numărul unic de urgență 112.

 

 

În perioada Sărbatorilor de Iarnă, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botoșani vor desfășura activități specifice, de informare, conștientizare şi asistență specializată, pentru consumul şi dependența de droguri.

Pentru a petrece în siguranță, aceștia recomandă botoșănenilor să manifeste prudență în relațiile cu persoanele necunoscute, să evite tentațiile nesănătoase și să ceară ajutor dacă ei sau persoanele apropiate se află în pericol.

Totodată, atât pentru siguranța lor cât și pentru siguranța celorlalți participanți la trafic, reamintesc conducătorilor auto să nu conducă autoturisme dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, întrucât aceste substanțe afectează capacitatea de reacție în timpul condusului.

Pentru că urmează și vacanța școlară, specialiștii antidrog reamintesc părinţilor să petreacă mai mult timp cu copiii lor, să fie atenţi la modificările de comportament şi dispoziție ale acestora, să acorde o atenţie sporită anturajului copiilor lor, atât din viața reală, cât și din mediul virtual, și să comunice deschis și eficient cu aceștia, pentru a le oferi sprijin în fața problemelor.

În cazul unor situații deosebite, persoanele care au nevoie de ajutor de specialiate sunt îndrumate să apeleze Tel. Verde: 0 800 870 070, să se adreseze direct Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani sau să sune la numărul unic de urgenţă 112.

 

 

 

Pompierii botoșăneni vor fi la datorie și în perioada 22-26 decembrie a.c.. Misiunea acestora este de a asigura un răspuns eficient și rapid în cazul producerii unor situații de urgență și de a interveni, în caz de nevoie, pentru acordarea primului ajutor medical.

Pentru ca sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie pentru întreaga familie, I.S.U. Botoșani recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

la coșurile de fum:

–  verificați și, dacă este cazul, reparați coşurile de evacuare a fumului, astfel încât acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

– curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

– tencuiți şi văruiți partea din pod a coşului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor;

– îngroșați zidăria coşului la trecerea prin planşee, lăsând un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului.

 

la exploatarea sobelor:

– nu așezați materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete;

– nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului;

– nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba și evitaţi supraîncărcarea acesteia;

– nu puneți hainele la uscat, pe sobă;

– în timpul funcționării, nu lăsați ușa sobei deschisă;

– amplasaţi, în faţa sobelor cu lemne, o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse sau a jarului, care ar putea incendia materialele combustibile din apropiere;

– focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

– stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;

– nu adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă;

– depozitați cenuşa şi jarul provenite de la sobe într-un loc special amenajat.     Jăratecul nestins nu trebuie aruncat în apropierea casei, a adăposturilor animalelor, a magaziilor de lemne sau de furaje.

 

la utilizarea instalației electrice:

– nu folosiți instalaţii de iluminat ornamental cu defecţiuni sau improvizaţii;

– deconectați de la rețeaua electrică toate aparatele atunci când nu le utilizați;

– nu folosiți conductori electrici neizolați corespunzător;

– efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei electrice;

– nu folosiţi instalaţii electrice improvizate;

– la suplimentarea receptoarelor asiguraţi-vă că instalaţia existentă poate prelua consumul adiţional;

– verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;

– nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite;

– nu suprasolicitaţi o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent;

– echipați tabloul electric cu siguranțe corect dimensionate.

 

la folosirea lumânărilor:

– asigurați-vă că lumânările se află în poziţie verticală şi sunt fixate într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să curgă picături de ceară fierbinte;

– nu lăsați lumânările aprinse dacă trebuie să părăsiţi încăperea;

– amplasați întotdeauna lumânările pe o suprafaţă netedă rezistentă la căldură;

– nu puneți lumânările aprinse în apropierea materialelor care se pot aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare etc.) sau în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele;

– stingeți întotdeauna lumânările înainte de a le muta;

– nu adormiţi cu lumânările aprinse.