Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Informații de interes public

Operatorii economici care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau/și alimentație publică au obligația de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului eliberarea certificatului de clasificare. în acest scop, operatorii economici proprietari și/sau administratori sunt obligați să depună la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație specifică, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fișe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate și alte documente relevante.

Pentru persoanele fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale, cerințele sunt similare, cu specificarea că documentele necesare trebuie să demonstreze dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistică și adresa unității respective.

în cazul unei reclasificări a unității la un alt tip de structură și/sau categorie de clasificare, operatorul economic trebuie să depună o cerere standardizată, un memoriu justificativ de reclasificare, fișe standardizate și alte documente relevante.

Schimbarea titularului certificatului de clasificare implică, de asemenea, o serie de documente necesare pentru a demonstra schimbarea operatorului economic, printre care un certificat constatator, fișe standardizate și dovezi ale înregistrării contractelor de muncă.

În cazul schimbării denumirii structurii de primire turistică, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, va trebui să depună o documentație specifică, detaliată în ORDINUL nr. 65 din 10 iunie 2013 și ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022.

Este important de subliniat că înțelegerea și respectarea acestor proceduri nu sunt doar o cerință legală, ci și un factor determinant în dezvoltarea sustenabilă a turismului în România. O clasificare corectă a structurilor de primire turistice garantează că acestea îndeplinesc standardele necesare pentru a oferi un nivel adecvat de servicii, în beneficiul turiștilor și, în același timp, contribuie la menținerea si creșterea atractivitătii României ca destinație turistică.

Link-ul care poate fi accesat pentru informații suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire- turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/

Pentru orice întrebări sau clarificări, vă stăm la dispoziție prin personalul din cadrul Direcției Autorizare si Monitorizare, la numărul de telefon: 0786 993 758.