Rezultatele intermediare ale controalelor efectuate la operatorii GPL din județul Botoșani în intervalul 01.09.2023-30.10.2023

În această dimineață, în Sala Ștefan Luchian din Palatul Administrativ, a avut loc o ședință de analiză a rezultatelor intermediare a verificărilor realizate în intervalul 01.09.2023-30.10.2023 de către echipele mixte de control constituite prin Ordin de prefect, în conformitate cu Ordinul viceprim-ministrului și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control în acest domeniu de activitate.

Conform raportului intermediar, în perioada menționată au fost realizate 452 de acțiuni de verificare separate, realizate de către instituțiile cu atribuții de control, la operatori economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv GPL. Cu ocazia acțiunilor de control au fost constatate 365 de nereguli, disfuncționalități sau deficiențe. Acțiunile de control au fost efectuate separat de către fiecare instituție cu rol de control, conform planurilor de control specifice.

Menționăm cele mai importante nereguli constatate:

  • autorizații/avize/documente de funcționare/comercializare/transport expirate sau retrase/suspendate
  • lipsă autorizații/avize/documente de funcționare/comercializare/transport
  • instalații/rezervoare/recipiente depozitare/transport neomologate/neconforme
  • instalații/rezervoare/recipiente depozitare/transport amplasate ilegal
  • manipulare/utilizare necorespunzătoare/neconformă a instalațiilor/rezervoarelor/recipientelor de depozitare/transport

 

În total au fost dispuse 192 de măsuri, dintre care 126 de măsuri de remediere, 20 de autorizații și-au pierdut valabilitatea, iar o autorizație a fost retrasă.

În această perioadă, 22 de deficiențe au fost remediate în urma măsurilor dispuse.

Totodată, au fost aplicate 272 de sancțiuni contravenționale, din care 177 de avertismente și 95 amenzi. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 1.057.545 lei.

Din totalul sancțiunilor contravenționale, 32 au fost aplicate de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, 29 de Garda Naţională de Mediu, 163 de ISU Botoșani, 12 de IPJ Botoșani, 14 de ANAF și 22 de ITM.

Cu prilejul întâlnirilor intermediare, desfășurate periodic, pentru analiza rezultatelor acțiunilor de control, s-a identificat necesitatea stabilirii, prin act normativ, a competenței instituționale și a unui mecanism clar pentru realizarea unei baze de date care să cumuleze toate elementele privind autorizările deținute de instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv GPL de pe raza județului Botoșani.

”Am evaluat și analizat rezultatele verificărilor la operatori economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv GPL, iar în această săptămână vom redacta raportul final care va fi înaintat MAI. Am constatat că o parte dintre deficiențele identificate în timpul acțiunilor de verificare au fost deja remediate, iar în perioada următoare vom urmări dacă toate măsurile de remediere dispuse au fost duse la îndeplinire. Îmbucurător este faptul că operatorii economici și-au actualizat autorizațiile de mediu și documentele necesare funcționării în cadru legal, s-a constatat o creștere a cererilor de intrare în legalitate prin adresarea către APM Botoșani în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor obligatorii desfășurării activității de profil. Apreciez modul cum s-a lucrat și faptul că instituțiile implicate în acțiunile de control au colaborat foarte bine ” a declarat prefectul județului Botoșani, Sorin Cornilă.