Centrele rezidențiale autorizate destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor vor fi verificate

Prefectul județului Botoșani a dispus, prin Ordin de Prefect, verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și celor destinate copiilor, de pe raza județului Botoșani.

În acest sens, s-au constituit două comisii mixte, având în componență reprezentanți ai următoarelor instituții și autorități:

-Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

-Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoșani

-Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Nicolae Iorga” al Județului Botoșani

-Comisariatul Judeţean pentru Protecția Consumatorilor Botoșani

-Direcția de Sănătate Publică a Județului Botoșani

-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani

-Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoșani.

Verificările se vor efectua în baza atribuţiilor specifice fiecărei instituții, în perioada  10.07.2023-16.07.2023, cu posibilitatea prelungirii activității până la finalizarea verificării tuturor unităților de profil existente la nivelul județului Botoșani.

Activitatea comisiilor mixte va fi coordonată de către Corpul de control al Prefectului din cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Botoşani.

La nivelul județului Botoșani funcționează 68 de centre rezidențiale autorizate, destinate persoanelor vârstnice, destinate persoanelor adulte cu dizabilități și destinate copiilor.

Sorin Cornilă: ”Am dispus verificarea centrelor rezidențiale autorizate destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și celor destinate copiilor, care funcționează la nivelul județului Botoșani, controlele  se vor efectua în baza atribuţiilor specifice fiecărei instituții, raportul zilnic cu privire la rezultatele verificărilor va fi însușit şi semnat de către reprezentanții instituțiilor publice prezenți la verificare, și prezentat prefectului județului Botoșani până la orele 8.30 ale zilei următoare celei de control. Rezultatele acestor controale vor fi centralizate și transmise Ministerului Afacerilor Interne. Îmi doresc să nu avem situaţii care să impună măsuri extreme, dar nu vom tolera încălcarea legii.”