S-a semnat contractul de lucrări de ”Eficientizare energetică moderată a clădirii Palatului Administrativ, municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3”

Astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Botoșani, în sala Nicolae Iorga, a avut loc conferința de presă la începutul proiectului și semnarea contractului de execuție a lucrărilor.

Instituția Prefectului – Județul Botoșani implementează, în calitate de Beneficiar, Proiectul nr. C5-B2.1.b-96, intitulat: “Eficientizare energetică moderată a clădirii Palatului Administrativ, municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3”,finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Contractul de finanțare nr. 116813/14.10.2022 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru PNRR și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider de parteneriat, a fost semnat la data de 26.10.2022 de Ministrul afacerilor interne.

Valoarea totală a proiectului este de 15.444.121,29 RON, din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 12.303.870,58 RON. Valoarea contractului de execuție este 11.930.521 lei fără TVA, 14.197.321 lei cu TVA.

Proiectul este implementat în perioada 26.10.2022 – 25.10.2025 (36 luni).

Palatul Administrativ din municipiul Botoșani, aflat în proprietatea Statului Român și, actualmente, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul Botoșani, a fost pus în funcțiune în anul 1971, fiind proiectat și construit în conformitate cu standarde și norme în vigoare în perioada respectivă.

Imobilul are următoarele caracteristici constructive:

 • regim de înălțime: S+P+4E;
 • suprafața construită: 1304,50mp (din care suprafața construită Palat Administrativ 1081,20 mp și suprafața terase 223,30 mp);
 • suprafața construită desfășurată: 5309,50mp (din care suprafața desfășurată-construită Palat Administrativ 5086,20 mp și suprafața terase 223,30 mp);
 • suprafața teren: 5493mp.

Deși, până în prezent, edificiul a înregistrat o uzură fizică și morală care a afectat semnificativ părțile sale componente, mai puțin structura de rezistență, acesta nu a fost supus decât la reparații de mică amploare, prin care s-a asigurat continuarea funcționării în condițiile date.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea termică a Palatului Administrativ din municipiul Botoșani, în scopul menținerii acestuia în stare de bună funcționare din punct de vedere al siguranței în exploatare, al igienei și sănătății celor care utilizează acest spațiu.

Scopul principal al măsurilor de reabilitare energetică a clădirii existente îl constituie reducerea consumurilor energetice în condițiile utilizării unor sisteme alternative complementare de producere a energiei.

Astfel, în vederea reducerii consumurilor de energie, sunt avute în vedere:

 • lucrări de creștere a eficienței energetice la nivelul subsolului, terasei și a pereților interiori;
 • înlocuirea tâmplăriei exterioare;
 • reabilitarea instalației termice și a instalației de preparare apă caldă menajeră;
 • reabilitarea instalațiilor electrice și montarea corpurilor de iluminat tip LED;
 • instalarea unui sistem centralizat de climatizare și ventilare mecanică, prin folosirea pompelor de căldură;
 • instalarea unor sisteme de producere a energiei verzi – panouri pentru preparea apei calde și panouri fotovoltaice, care vor asigura un aport de energie nepoluantă;
 • instalarea unui sistem de management energetic integrat de tip Building Management System, în vederea optimizării consumurilor de energie și a creșterii confortului și siguranței personalului;
 • refacerea elementelor constructive și arhitecturale de la interiorul clădirii, care au fost afectate de lucrările necesare atingerii obiectivelor asumate;
 • instalații de alarmare, detecție și stingere a incendiilor.

Prin proiect se va asigura implementarea criteriilor de performanță privind cerințele de calitate, adică:

 • rezistență și stabilitate la sarcini statice, dinamice și seismice;
 • siguranță și accesibilitate în exploatare;
 • securitate la incendiu;
 • igienă, sănătate și mediul înconjurător;
 • economie de energie și izolare termică;
 • protecție împotriva zgomotului.

De asemenea, lucrările care vor fi executate în cadrul proiectului vor fi conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Sorin Cornilă, prefectul județului Botoșani: ”Anul trecut am finalizat cu succes proiectul de reparații curente determinate de uzură a tencuielilor exterioare, respectiv treptele și podestele clădirii Palatului Administrativ. Lucrările au presupus refacerea a 5.500 mp de fațade și 765 mp de pavaj și au durat 4 luni și 20 de zile.

Valoarea finală a lucrărilor executate, a fost de 2.143.706 lei cu tot cu TVA. Proiect finalizat cu succes!

Acum este vorba despre reabilitarea termică a Palatului Administrativ din municipiul Botoșani, în scopul menținerii acestuia în stare de bună funcționare din punct de vedere al siguranței în exploatare, al igienei și sănătății celor care utilizează acest spațiu. Valoarea totală a proiectului este de 15.444.121,29 RON

Se lucrează de 2 ani la acest proiect pe care l-am început în luna mai 2022, contractul de finanțare a fost semnat la data de 26 octombrie 2022, de aceea le mulțumesc tuturor celor care au contribuit, întregii echipe, îi mulțumesc domnului subprefect Tiberiu Manolache, membrilor Unității de Implementare a Proiectului, proiectantului și constructorului pentru seriozitatea dovedită în elaborarea ofertei care a fost declarată câștigătoare în procedura de achiziție public organizată. În doi ani de mandat am reușit să realizăm aceste două proiecte și astfel să aducem în secolul nostru această clădire reprezentativă a județului Botoșani.”